Herontwikkeling De Watering

22 seniorenwoningen in Oosthuizen

Bart de Jong Projectontwikkeling ontwikkelt de locatie van het oude Cultureel Centrum in Oosthuizen naar 22 seniorenwoningen.

Voor de zomervakantie hebben wij het Schetsontwerp voor de herontwikkeling gedeeld. Hierop zijn verschillende reacties binnengekomen. Deze reacties hebben we meegenomen in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp, het Voorlopig Ontwerp-Boekje vindt u op de informatiepagina.

Er zijn verschillende varianten mogelijk voor de uitwerking van het plan. In het Voorlopig Ontwerp-boekje stellen wij drie stedenbouwkundige varianten voor. De render hierboven geeft een impressie van stedenbouwkundige variant 1.

Op de informatiepagina kunt u aangeven wat u van het Voorlopig Ontwerp vindt, en welke stedenbouwkundige variant uw voorkeur heeft.

Geïnteresseerd?
Klik hier om u in te schrijven
Inschrijven