Participatieproces

Om tot een goed en gedragen plan te komen is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen van omwonenden, geïnteresseerden en andere belanghebbenden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er voor de planvorming van de herontwikkeling een uitgebreid participatieproces voorgeschreven door de gemeente Edam-Volendam.

Dit participatieproces houdt in dat bij iedere nieuwe fase van het plan er een nieuwe participatieronde wordt gehouden. De reacties uit deze participatieronde worden verzameld en gebruikt bij het uitwerken van de volgende fase van het plan.

Planning

Bestemmingsplan
Na het verwerken van de reacties uit participatieronde 3 starten we met de bestemmingsplanprocedure. Deze bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer 9 maanden inclusief afhandeling van beroepschriften.

Start bouw 
Als het gehele proces soepel verloopt kunnen wij in het tweede half jaar van 2022 beginnen met de bouw. De bouw zal ongeveer een jaar duren. De woningen worden dan in juni 2023 opgeleverd.

Start verkoop 
De verkoop start als de omgevingsvergunning is verleend.

Participatieronde 1: Schetsontwerp (afgerond)

Dit is het eerste ontwerp welke in juli 2020 met u is gedeeld voor de participatie.

Participatieronde 2: Voorlopig Ontwerp (afgerond)

De opmerkingen uit de eerste participatieronde zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp zijn drie stedenbouwkundige varianten voorgesteld. Respondenten is gevraagd naar welke stedenbouwkundige variant hun voorkeur uitgaat. Dit ontwerp is eind 2020 gedeeld.

Participatieronde 3: Definitief Ontwerp (afgerond)

Uit het voorlopig ontwerp is gebleken dat de meeste respondenten de voorkeur geven aan de variant met alleen bungalowwoningen. In het definitief ontwerp is deze variant verder uitgewerkt. Deze participatieronde is op 1 augustus 2021 afgerond.