Wanneer gaan jullie bouwen?

Om tot een goed en gedragen plan te komen vinden wij het als ontwikkelaar belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen van omwonenden, geïnteresseerden en andere belanghebbenden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er voor de planvorming van de herontwikkeling een uitgebreid participatieproces voorgeschreven door de gemeente Edam-Volendam. Zie hiernaast de verslagen van de verschillende participatie ronden.

Bij iedere nieuwe fase van het plan is er een nieuwe participatieronde gehouden. De reacties uit deze participatierondes zijn verzameld en gebruikt bij het uitwerken van de volgende fase van het plan.

Veel opties, zoals een appartementengebouw en andere indelingen zijn voorgesteld, uiteindelijk is er voor het huidige ontwerp van 22 bungalows gekozen.

Planning

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan zal in Juli aan de gemeenteraad worden aangeboden. Hierna zullen we de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aanvragen.

Start verkoop 
De verkoop start als de omgevingsvergunning is verleend.

Start bouw 
Als het gehele proces soepel verloopt kunnen wij begin 2023 beginnen met de bouw. De bouw zal ongeveer een jaar duren.

 

Participatieronde 1: Schetsontwerp (afgerond)

Dit is het eerste ontwerp welke in juli 2020 met u is gedeeld voor de participatie.

Participatieronde 2: Voorlopig Ontwerp (afgerond)

De opmerkingen uit de eerste participatieronde zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp zijn drie stedenbouwkundige varianten voorgesteld. Respondenten is gevraagd naar welke stedenbouwkundige variant hun voorkeur uitgaat. Dit ontwerp is eind 2020 gedeeld.

Participatieronde 3: Definitief Ontwerp (afgerond)

Uit het voorlopig ontwerp is gebleken dat de meeste respondenten de voorkeur geven aan de variant met alleen bungalowwoningen. In het definitief ontwerp is deze variant verder uitgewerkt. Deze participatieronde is op 1 augustus 2021 afgerond.