Participatieproces

Om tot een goed en gedragen plan te komen is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen van omwonenden, geïnteresseerden en andere belanghebbenden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er voor de planvorming van de herontwikkeling een uitgebreid participatieproces voorgeschreven door de gemeente Edam-Volendam.

Dit participatieproces houdt in dat bij iedere nieuwe fase van het plan er een nieuwe participatieronde wordt gehouden. De reacties uit deze participatieronde worden verzameld en gebruikt bij het uitwerken van de volgende fase van het plan.

Planning

Bestemmingsplan
Na het verwerken van de reacties uit participatieronde 3 starten we met de bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer 9 maanden totdat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is, ervan uitgaande dat er geen sprake van bezwaar en beroep is. In dat geval is het nieuwe bestemmingsplan rond maart 2022 onherroepelijk.

Start bouw 
Als het gehele proces soepel verloopt kunnen wij in juni 2022 beginnen met de bouw. De bouw zal ongeveer een jaar duren. De woningen worden dan in juni 2023 opgeleverd.

Start verkoop 
De verkoop start als de omgevingsvergunning is verleend, dit is 8 tot 12 weken nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.

 

Participatieronde 1: Schetsontwerp (afgerond)

Dit is het eerste ontwerp wat in juli 2020 met u is gedeeld voor de participatie.

Participatieronde 2: Voorlopig Ontwerp (huidige fase)

Dit is het eerste ontwerp wat in december 2020 met u is gedeeld voor de participatie.

Participatieronde 3: Definitief Ontwerp (volgende fase)

Het in nog niet bekend wanneer wij het definiet gereed hebben voor participatie